GDP là gì ? Tổng hợp kiến thức về GDP

Trong lĩnh vực kinh thế có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành được các chuyên gia sử dụng thường xuyên. Với GDP không phải ai cũng hiểu rõ khái niệm, hiểu rõ về cách tính cũng như những vấn đề đang xoay quanh tại thời điểm này.

Tổng quan về GDP

GDP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “ Gross Domestic Product” nghĩa tiếng Việt là “ tổng sản phẩm quốc nội”. Hay nói một cách cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội là tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong ranh giới địa lý của một quốc gia trong khoảng thời gian xác định có thể là 1 quý, hoặc 6 tháng hoặc 9 tháng hay 1 năm.

tổng sản phẩm nội địa là chỉ số có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện quy mô kinh tế và tốc độ tăng trưởng của một quốc gia.

GDP

Trong tổng sản phẩm nội địaGDP bình quân đầu người được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Bởi vì tổng sản phẩm nội địa đầu người là một “thước đo” phản ánh mức thu nhập cũng như mức sống của người dân trong một nước/ vùng/ lãnh thổ/ quốc gia. Chỉ số tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người chỉ ở mức tương đối chính xác. Với thời gian tính trong 365 ngày nên không thể chính xác được tuyệt đối. Mặc dù những thống kê chỉ mang tính tương đối, nhưng đây là một trong những chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp rất quan trọng đối với tất cả mọi quốc gia riêng lẻ. Nhờ nó mà chúng ta biết được sự phản ánh kết quả sản xuất bình quân đầu người trong thời gian quy định. Chỉ số GDP bình quân đầu người cao tỷ lệ thuận với mức thu nhập cũng như đời sống người dân ở quốc gia đó. Tuy nhiên có những quốc gia có chỉ số tổng sản phẩm quốc nội cao nhưng chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất.

GDP danh nghĩa tiếng Anh là Nominal Gross Domestic Product có nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội tổng sản phẩm nội địa tính theo giá thị trường hiện tại. Chỉ số tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa sẽ phản ánh sự thay đổi giá do lạm phát và tốc độ tăng giá của nền kinh tế. Nếu tất cả mức giá cùng tăng hoặc cùng giá thì chỉ số tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa sẽ lớn hơn.

GDP thực tế là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được tính theo giá của một năm cơ sở (năm gốc), được nhiều nhà kinh tế sử dụng hơn khi phản ánh được đồng thời sản lượng và giá trị hàng hóa và dịch vụ.Vì được tính theo giá của một năm cơ sở,tổng sản phẩm nội địa thực tế tách biệt được tác động của lạm phát hoặc giảm phát. tổng sản phẩm quốc nội thực tế = tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa / (1 + lạm phát)

GDP xanh – Green GDP là phần tổng sản phẩm nội địa còn lại sau khi đã trừ đi một phần chi phí để phục hồi môi trường do hậu quả của quá trình tái sản xuất gây ra. tổng sản phẩm nội địa xanh = tổng sản phẩm quốc nội – tất cả chi phí phục hồi tái tạo môi trường trong chu kỳ sản xuất.

Vai trò và ý nghĩa của GDP

Ta có thể dựa vào tổng sản phẩm nội địa để đánh giá tình trạng tăng trưởng kinh tế của một quốc gia trong một thời gian. Nếu tổng sản phẩm nội địa suy giảm thì ta có thể suy luận quốc gia đó đang ở trong tình trạng suy thoái, lạm phạm, thất nghiệp, mất giá đồng tiền,… Nếu tổng sản phẩm nội địa tăng nghĩa là quốc gia đó đang cải thiện năng lực sản xuất, người dân có thu nhập và chi tiêu nhiều hơn.

Các tổ chức chính phủ sẽ dựa vào số liệu tổng sản phẩm nội địa để đưa ra các chính sách tiền tệ phù hợp với nền kinh tế. Chính phủ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế nếu tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại và siết chặt chính sách tiền tệ để ngăn chặn lạm phát trong trường hợp ngược lại.

Trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay,tổng sản phẩm nội địa là một chỉ số để các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá về tiềm năng phát triển của một quốc gia và thực hiện các thương vụ đầu tư. Với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội ổn định qua các năm và còn nhiều dư địa phát triển, Việt Nam đang ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn.

Phương pháp tính GDP

gdp là gì

Phương pháp chi tiêu:

tổng sản phẩm nội địa = C + I + G + X – M

(trong đó: C là tiêu dùng hộ gia đình, I là đầu tư tư nhân, G là chi tiêu chính phủ, X là xuất khẩu, M là nhập khẩu)

– Phương pháp thu nhập:

tổng sản phẩm quốc nội = W + R + I + Pr + OI + Te +Dep

(trong đó: W là thù lao lao động, R là tiền cho thuê tài sản, I là tiền lãi ròng, Pr là lợi nhuận doanh nghiệp, OI là thu nhập của doanh nhân, Te là thuế gián thu ròng, Dep là khấu hao tài sản cố định)

– Phương pháp sản xuất:

v = Tổng giá trị tăng thêm theo sản xuất + Thuế giá trị gia tăng phải nộp + Thuế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ

Chỉ số GDP và những điểm còn hạn chế

Đâu là nhược điểm của chỉ báo GDP?

  • tổng sản phẩm nội địa được đưa ra dựa trên dữ liệu chính thức thống kê được. Vì vậy, nó không tính đến, không định lượng được giá trị của các hoạt động kinh tế phi chính thức như: việc làm ngoài giấy tờ, hoạt động thị trường chợ đen, công việc tình nguyện và sản xuất hộ gia đình.
  • tổng sản phẩm nội địa không tính đến lợi nhuận kiếm được trong một quốc gia bởi các công ty nước ngoài được gửi lại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này có thể vượt quá sản lượng kinh tế thực tế của một quốc gia.
  • tổng sản phẩm quốc nội chỉ xem xét sản xuất hàng hóa cuối cùng và đầu tư vốn mới mà bỏ qua hoạt động giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua các hoạt động chi tiêu và giao dịch trung gian giữa các doanh nghiệp.
  • Sự tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội không thể đo lường chính xác sự phát triển của một quốc gia hay sức khỏe của đời sống công dân trong quốc gia đó. Đó là vì tổng sản phẩm quốc nội chỉ nhấn mạnh đến sản lượng vật chất mà không xem xét đến thực trạng phát triển tổng thể của một quốc gia.

GDP và những nhầm lẫn bạn cần biết 

Phân Biệt GDP Và GNP

GDP la gi
So sánh GDP và GNP

tổng sản phẩm quốc nội và GNP giống nhau cùng là chỉ số đánh giá sự phát triển kinh tế của quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.

Sự khác nhau của GDP và GNP là:

Tiêu chí Chỉ số GDP Chỉ số GNP
Khái niệm GDP chỉ tổng giá trị của tất cả các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ… nội địa của một quốc gia trong vòng 1 năm. GDP càng cao thì nền kinh tế của quốc gia đó càng mạnh và ngược lại. GNP – Gross National Product là tổng sản lượng quốc gia chỉ tổng giá trị bằng tiền thu được từ các sản phẩm và dịch vụ mà tất cả công dân của một quốc gia tạo ra trong một năm. GNP đánh giá sự phát triển kinh tế của một đất nước.
Công thức tính GDP = C + I + G + NX GNP = C + I + G + (X – M) + NR
Bản chất – Chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (trong nước)– Chỉ số tổng sản phẩm quốc nội là toàn bộ giá trị được các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ của quốc gia tạo ra trong 1 năm.

– Các thành phần kinh tế đóng góp vào chỉ số tổng sản phẩm quốc nội bao gồm các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài hoạt động tại quốc gia đó.

– GNP là chỉ số phản ánh tổng sản phẩm quốc dân (trong nước và ngoài nước)– Chỉ số GNP là toàn bộ giá trị được công dân mang quốc tịch nước đó sản xuất ra trong 1 năm. Công dân quốc gia đó có thể tạo ra các giá trị ở cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia đó.

10 Quốc gia có GDP lớn nhất thế giới 2020

Thứ hạng Quốc gia và vùng lãnh thổ GDP (triệu USD)
0 Toàn thế giới 83,844,988
1  Hoa Kỳ 20,807,269
2  Trung Quốc 14,860,775
3  Nhật Bản 4,910,580
4  Đức 3,780,553
5  Vương quốc Anh 2,638,296
6  Ấn Độ 2,592,583
7  Pháp 2,551,451
8  Ý 1,848,222
9  Canada 1,600,264
10  Hàn Quốc 1,586,786

Nguồn: Quỹ tiền tệ thế giới – IMF

Kết lại GDP là gì?

tổng sản phẩm nội địa là tổng giá trị của tất cả các hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định hay còn được gọi với 2 cái tên quen thuộc là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. Trong GDP được chia làm 2 loại chính là tổng sản phẩm nội địa danh nghĩa và tổng sản phẩm quốc nội thực tế. Dựa vào chỉ số tổng sản phẩm nội địa các ngân hàng, quốc gia có thể quy mô và tốc độ phát triển của một nền kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *